Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Η 3Κ/2018 και η ασφάλεια των εργαζομένων.
Ορισμένα ερωτηματικά.

Σήμερα, τρεις μήνες σχεδόν από την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018) στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων, κάποια συμπεράσματα μπορούν να βγουν.

Ότι αυτή η τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ, μετά από πολλά χρόνια και μάλιστα σε τέτοια κλίμακα και με διαφανείς διαδικασίες, είναι επιτυχία του συνδικαλιστικού και του αυτοδιοικητικού μας κινήματος και ότι πιστώνεται στα θετικά της κυβέρνησης.

Ότι από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης φαίνεται πως, ο μεγάλος όγκος των συμβασιούχων/παρατασιούχων, που για πολλούς μήνες έως και χρόνια δούλεψαν στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων, μένουν απέξω. Κι αυτό συμβαίνει παρά τη μοριοδότηση που είχαν, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους.

Οτι πολλοί από τους επιτυχόντες, που περιλήφθηκαν στους προσωρινούς πίνακες, δεν εμφανίστηκαν για την ανάληψη καθηκόντων ή εμφανίστηκαν, αλλά στην πορεία (μετά από ελέγχους δικαιολογητικών που κάνουν οι υπηρεσίες των Δήμων) φάνηκε ότι δεν έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα.

Ότι οι προσλήψεις αυτές, παρ' όλο τον όγκο τους και τις καλές προθέσεις, βελτιώνουν μεν, δεν λύνουν όμως τα προβλήματα της διαχείρισης των αποβλήτων στις πόλεις και στην ύπαιθρο.

Ότι οι Δήμοι με την 3Κ/2018 καλύπτουν, προς το παρόν, μερικώς μόνο τις ανάγκες τους και ότι συνεχίζουν να απασχολούν προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου & εργαζόμενους με προσωρινές διαταγές δικαστηρίων.

Και ο κατάλογος συνεχίζεται...

Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά στους παροικούντες στην Ιερουσαλήμ, έχουν συζητηθεί και συνεχίζουν να συζητούνται και σήμερα.

Υπάρχει όμως ένα σοβαρό ζήτημα, που δεν μας έχει απασχολήσει τόσο, όσο από τη σημασία του επιβάλλεται.

Είναι το ζήτημα της ασφάλειας και της υγιεινής αυτών των εργαζομένων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων, που αν ολοκληρωθεί η ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης, θα υπερβαίνουν τους 8.000 νέους συναδέλφους. Από τους οποίους η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν δει απορριμματοφόρο από κοντά, δεν έχουν καμμία προϋπηρεσία στη μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων, δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί ο μηχανισμός ανύψωσης των απορριμματοδεκτών κάδων, δεν ξέρουν πώς χρησιμοποιούμε το φορτωτή για τα ογκώδη, πώς διαχειριζόμαστε το χύμα σκουπίδι, τα κλαδέματα, τα νοσοκομειακά.

Και μαζί με όλα αυτά δεν ξέρουν και για τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητα τους, για τους κινδύνους του ατυχήματος και του τραυματισμού, για τους κινδύνους που ελλοχεύουν και που απειλούν την υγεία τους.

Εδώ μεγάλα ερωτήματα εγείρονται:

οι εργαζόμενοι αυτοί πριν να πιάσουν δουλειά, πώς, για ποιό χρονικό διάστημα και από ποιούς εκπαιδεύονται;

υπάρχει εγκεκριμένο (και από ποιά Υπηρεσία;) εγχειρίδιο οδηγιών για την εκπαίδευση τους και κατάλογος πιστοποιημένων εκπαιδευτών;

υπάρχει εγκεκριμένο (και από ποιά Υπηρεσία;) πρωτόκολλο διαδικασιών για την εκπαίδευση τους;

υπάρχει εγκεκριμένη (και από ποιά Υπηρεσία;) εξέταση αποδεικτική του βαθμού κατανόησης από πλευράς τους της σωστής και ασφαλούς χρήσης των μηχανημάτων/εξοπλισμού που καλούνται να χρησιμοποιήσουν;

Ή απλώς τους βγάζουμε στη δουλειά (μιά δουλειά με δείκτες ατυχημάτων από τους υψηλότερους σήμερα στη χώρα μας) με μιά ολιγόωρη, πρόχειρη και ελλειμματική εκπαίδευση από “τους παληούς”, από τους επιστάτες ή από τους επόπτες καθαριότητας;

Σε πόσες περιπτώσεις η εκπαίδευση τους γίνεται από εξειδικευμένο, έμπειρο και πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό προσωπικό;
Σε πόσες περιπτώσεις η εκπαίδευση τους γίνεται από διπλωματούχους μηχανικούς και από Τεχνικούς Ασφαλείας; Υπάρχουν κατ' αρχάς παντού διπλωματούχοι μηχανικοί και Τεχνικοί Ασφαλείας;

Σε πόσες περιπτώσεις πριν “να μπουν πίσω από τη σκουπιδιάρα” έχουν πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για τις επαγγελματικές ασθένειες από τον Ιατρό Εργασίας; Υπάρχει κατ' αρχάς παντού Ιατρός Εργασίας;

Σε πόσες περιπτώσεις τους εξηγείται αναλυτικά η χρήση του κάθε Μέσου Ατομικής Προστασίας, γιατί και πώς πρέπει να το φέρουν και να το φορούν, ποιά είναι τα συχνά, αλλά και τα λιγότερο συχνά, επικίνδυνα περιστατικά που θα αντιμετωπίσουν;

Και ο κατάλογος δεν έχει τέλος...

Εδώ λοιπόν, για την Ομοσπονδία μας, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, ιδού πεδίον δόξης λαμπρό.
Για να ασχοληθεί ουσιαστικά με το πρόβλημα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων.
Για να μελετήσει σε βάθος το πρόβλημα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων.
Για να προτείνει, να διεκδικήσει, να απαιτήσει.
Από τους εμπλεκόμενους φορείς, από τα Υπουργεία, από τις Περιφέρειες, από τους Δήμους, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και από τους ελεγκτικούς κρατικούς μηχανισμούς, να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Αλλιώς τα ατυχήματα θα συνεχίζονται και το αίμα των συναδέλφων μας θα συνεχίσει να βάφει κόκκινους τους χώρους εργασίας.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018

Δημήτρης Σταυρίδης

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου

και μέλος της Γραμματείας της ΑΣΚ-ΟΤΑΤρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια:

Κρίσιμες ημερομηνίες:
1) Η κατάρτιση των πινάκων εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.
2) Η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων (μεμονωμένων ή συνδυασμών) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 10 Ιουλίου 2018.
3) H ψηφοφορία διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Η Παράταξη μας, η ΑΣΚ-ΟΤΑ, συμμετέχει αυτόνομα στις εκλογές για τα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. και βρίσκεται στη φάση της συγκρότησης των ψηφοδελτίων.

Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση ή διάθεση υποστήριξης της Παράταξης σε αυτή την διαδικασία, μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη της Γραμματείας της Παράταξης:

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΟΥΜΕΑ (μέλος Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ-ΟΤΑ & επικεφαλής της Παράταξης) stamtsoum@gmail.com.
ΦΩΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ (μέλος Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ-ΟΤΑ) tzanetosfotios@yahoo.com
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΤΙΝΟΣ mertinosgeo@gmail.com
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ dimstavridis1959@gmail.com
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ npap@neaionia.gr
ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΚΙΟΣ nikos_dynamic@yahoo.gr
ΒΙΚΥ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ vicky.aliberti@gmail.com
ΦΩΤΗΣ ΣΑΓΩΝΑΣ fotissag@gmail.com
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΑΚΟΣ zisakosxr@yahoo.gr

Σας ενημερώνουμε επίσης πως η πρόσβαση στο blog της Παράταξης μπορεί να γίνεται και μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ https://www.poeota.gr/ κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της Παράταξης μας.

Η Γραμματεία της ΑΣΚ-ΟΤΑ.


Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018


Γιώργος Πετρόπουλος
(αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ)
για την απεργία – αποχή από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης
(από συνέντευξη του στην «Αυγή» της 21ης Μαΐου 2018).


«Η ΑΔΕΔΥ, και κατόπιν απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της, τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης-αποτίμησης, ως 'εργαλείου' βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχει το Δημόσιο, αλλά και των εργαζόμενων σε αυτό. Αντιλαμβανόμαστε την αξιολόγηση ως διαδικασία πολυπαραγοντική, που δεν πρέπει να αντιμετωπίζει, κατά τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη, τους εργαζόμενους ως πρόβλημα. Αντίθετα, θα πρέπει να αποτιμά το παρεχόμενο έργο, στις συνθήκες υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης, αλλά και των αναπόφευκτων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Είναι προφανές πως ένα επιτυχημένο σύστημα αξιολόγησης δεν πρέπει να έχει τιμωρητικά χαρακτηριστικά και πρέπει να εξασφαλίζει τη συναίνεση των εργαζομένων, παραδοχές που αποτελούν άλλωστε κοινό τόπο στα σύγχρονα συστήματα διοίκησης».

Παραδέχτηκε ότι «είναι αλήθεια πως οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την αξιολόγηση, καθώς, κατά τη διάρκεια της υπουργίας του Κυρ. Μητσοτάκη, χρησιμοποιήθηκε προσχηματικά προκειμένου να διενεργηθούν απολύσεις, ενώ ταυτόχρονα η απειλητική παρουσία των περιοριστικών πολιτικών του Μνημονίου λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση». Ωστόσο, «η ΑΔΕΔΥ, προσήλθε σε διάλογο με την ηγεσία του υπουργείου, με σειρά αιτημάτων που στόχο είχαν τη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης. Παρά το θετικό κλίμα, η άρνηση της ηγεσίας του υπουργείου να δεσμευτεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις, και ιδιαίτερα στην κατάργηση της τροπολογίας 24Α του Ν. 4369/16, με την οποία αποκλείονται από θέσεις προϊσταμένων όλοι όσοι συμμετείχαν στην απεργία - αποχή που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ, οδήγησε σε αδιέξοδο».

Στην ερώτηση, τέλος, αν υπάρχει κάποια διέξοδος στην αντιπαράθεση, τη στιγμή μάλιστα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο αποκλεισμός προϊστάμενων σε υπουργεία από το να διεκδικήσουν εκ νέου θέσεις ευθύνης, ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ απαντά πως "η μοναδική διέξοδος είναι η δέσμευση του υπουργείου να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα βελτιώνουν το υφιστάμενο σύστημα και κυρίως θα καταργούν την επίμαχη τροπολογία.

Είναι ακατανόητη η εμμονή της ηγεσία του υπουργείου στην ύπαρξη της τροπολογίας, η οποία υπονομεύει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες καθώς τιμωρεί τη συμμετοχή στην απεργία - αποχή της ΑΔΕΔΥ με τη στέρηση της δυνατότητας ανάδειξης σε θέση ευθύνης. Ανοίγει επικίνδυνες ατραπούς, μέσω των οποίων μπορεί να αμφισβητηθεί συνολικά το απεργιακό δικαίωμα και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες εν γένει. Παράλληλα, υπονομεύει και την ίδια τη διαδικασία των κρίσεων, καθώς στερεί από το Δημόσιο άξια στελέχη, επειδή απλώς επέδειξαν τις συλλογικές και δημοκρατικές τους ευαισθησίες. Είναι ενδεικτικό ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, απορρίπτονται υποψήφιοι/ες που θα καταλάμβαναν τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη".

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 24Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 30-5-2018ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018

            Η ΑΣΚ-ΟΤΑ καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και να συμμετάσχουν μαζικά στην πανελλαδική απεργία της 30ης Μαϊου 2018.
            Αγωνιζόμαστε ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης, που οδήγησαν στη βύθιση του ΑΕΠ, στην έκρηξη της ανεργίας, στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και στην ανατροπή των εργασιακών κατακτήσεων και δικαιωμάτων.
            Ενάντια στην υποστελέχωση του Δημοσίου και στην εκχώρηση στους ιδιώτες όλων των κερδοφόρων δράσεων.
            Ενάντια στην περικοπή του 13ου και 14ου μισθού και στην προσπάθεια απένταξης ειδικοτήτων από τα βαρέα και ανθυγιεινά.
            Ενάντια στην περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου στα 5.600 Ευρώ.
            Ενάντια στις ελαστικές μορφές απασχόλησης.
            Ενάντια σε μιά αξιολόγηση με τιμωρητικό χαρακτήρα και με αφετηρία πως για την κακοδαιμονία στο Δημόσιο αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το ανθρώπινο δυναμικό του.
            Ενάντια σε ιδιωτικοποιήσεις κρίσιμων τομέων της οικονομίας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ενωμένοι,  συνεχίσουμε δυναμικά τον αγώνα για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επέβαλλαν τα μνημόνια και ειδικότερα :
  •  Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό.
  • Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη για την αξιολόγηση.
  • Μισθοί και συντάξεις αξιοπρέπειας.
  • Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.
  • Μόνιμοι διορισμοί τώρα. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα σε Παιδεία, Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες.           
  • Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (μέσω του ΑΣΕΠ), που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, με γενναία μοριοδότηση της προϋπηρεσίας.
  • Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας για τους εργαζόμενους που αδυνατούν να πληρώσουν.
  • Στοπ στη φορολογική επιδρομή - καταλήστευση του εισοδήματός μας.
  • Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.
  • Καμία αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο.

            ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην Απεργία την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018 και στην Απεργιακή Συγκέντρωση στην Πλ. Κλαυθμώνος, ώρα 11:00 π.μ.
            24 Μαΐου 2018
            Η Γραμματεία της ΑΣΚ-ΟΤΑ.

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

       
         Η επίθεση στο Γιάννη Μπουτάρη είναι επίθεση στη Δημοκρατία
       Η επίθεση στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη δεν είναι το πρώτο σχετικό περιστατικό.
       Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το αποκρουστικό προσωπείο του ακροδεξιού τραμπούκου και του θρασύδειλου φανατικού.
       Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το φασισταριό να ενδύεται το μανδύα του “αγανακτισμένου πολίτη” ή του “υπερπατριώτη – υπερεθνικιστή”.
       Αυτό που πρέπει όμως να δούμε ως εργαζόμενοι και ως πολίτες είναι η γρήγορη και αποφασιστική αντίδραση της κρατικής μηχανής στην ταυτοποίηση, στη σύλληψη, στη δίκη και στην τιμωρία όλου αυτού του συρφετού, που πρέπει άμεσα να βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του.
       Οι ακροδεξιοί τραμπούκοι που χτύπησαν τον Γιάννη Μπουτάρη πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Δεν αρκεί η πολιτική καταδίκη.
       Κι ούτε μπορεί να αφεθεί ασχολίαστη η αισχρή συμπεριφορά του μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και δημάρχου Άργους - Μυκηνών, Δ. Καμπόσου, που είχε το θράσος να γράψει "αυτή είναι η μοίρα των προδοτών", επιδοκιμάζοντας επί της ουσίας τον τραμπουκισμό ενάντια στο Γιάννη Μπουτάρη.
       Ούτε μπορεί να μη σχολιασθεί αρνητικά η παντελής έλλειψη αντανακλαστικών από την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του αρχηγού της Κυριάκου Μητσοτάκη, που μπροστά σε τέτοιες επαίσχυντες συμπεριφορές στελέχους τους (και μάλιστα αυτοδιοικητικού) “ποιούνται την νήσσαν”.
       Εμείς επιμένουμε:
       Η φασιστική επίθεση ενάντια στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη δεν αρκεί μόνο να καταδικάζεται μετά βδελυγμίας από τον πολιτικό και τον αυτοδιοικητικό κόσμο της χώρας.
       Ο εντοπισμός, η σύλληψη και η παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης είναι καθήκον της Πολιτείας.
       Και καθήκον όλων μας είναι ο δημόσιος στιγματισμός όσων με τα λόγια τους ή την ανοχή τους επιδοκιμάζουν τέτοια φαινόμενα.

21 Μαϊου 2018
Η Γραμματεία της ΑΣΚ-ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ SITE aftidioikisi.gr

Η ΑΣΚ- ΟΤΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΤΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝΠέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Βαρύς ο φόρος αίματος στη χώρα μας για όσους εργάζονται στην αποκομιδή των απορριμμάτων

Στο τελευταίο τεύχος (207 / 16-05-2018) της εβδομαδιαίας ενημέρωσης του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ έχει αναρτηθεί ένα κείμενο με τίτλο “Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ευρώπη των 28 και στην Ελλάδα κατά οικονομική δραστηριότητα”.

Στο κείμενο παρουσιάζονται στοιχεία από την έρευνα της “eurostat”, που αφορά στο έτος 2015.
'Ολη η φρικτή αλήθεια φαίνεται σε δυό Πίνακες.
Στον πρώτο παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία για τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων το 2015 στην Ευρώπη των 28 κρατών (ΕΕ).
Εδώ η χώρα μας πηγαίνει καλά, βρισκόμαστε έκτοι, αμέσως μετά τη Δανία και πριν από την Κύπρο, με χαμηλό δείκτη θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων - 1,19 ανά 100.000 εργαζόμενους - όπως φαίνεται παρακάτω:

Στο δεύτερο Πίνακα όμως, η κατάσταση αντιστρέφεται πλήρως.
Εδώ τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στον κλάδο συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εκτοξεύονται στον εξωφρενικό αριθμό των 19,7 ανά 100.000 εργαζόμενους, δηλαδή 16,5 φορές επάνω!
Βρισκόμαστε στην τρίτη από το τέλος θέση, μετά την Ουγγαρία και λίγο πριν από τις τελευταίες χώρες Σλοβενία και Σλοβακία - όπως φαίνεται παρακάτω:


Εμείς λέμε: για τη φρικτή αυτή αντιστροφή, κάποιος πρέπει να απολογηθεί. Γιατί τα θανατηφόρα ατυχήματα στις Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων των ΟΤΑ δεν είναι αποτέλεσμα της “κακιάς στιγμής”. Ούτε είναι αποτέλεσμα “στιγμιαίας απροσεξίας των εργαζομένων”.

Λέμε πως δε μπορεί να φορτώνεται ο θάνατος τόσων συναδέλφων μας και ο σοβαρός τραυματισμός ακόμη περισσότερων ούτε στους ίδιους ούτε στον παράγοντα “τύχη”.

Λέμε πως πίσω από αυτά τα “δυστυχήματα” κρύβονται τα εξοντωτικά ωράρια εργασίας, που επιβάλλονται στους εργαζόμενους λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Λέμε πως κρύβεται η εντατικοποίηση της δουλειάς και η πίεση των αιρετών “για να βγει το πρόγραμμα”.

Λέμε πως κρύβονται οι γερασμένοι και κακοσυντηρημένοι στόλοι των οχημάτων και ο απαρχαιωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός.

Λέμε πως κρύβονται οι καθυστερήσεις στον εφοδιασμό των εργαζομένων με τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας και οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που απαιτούνται γι αυτά.

Κι αν προσθέσουμε στους θανάτους από εργατικά ατυχήματα στις Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων και τους πρόωρους θανάτους από τις επαγγελματικές ασθένειες, οι προσπάθειες δικαιολόγησης αυτής της αντιστροφής είναι όχι απλά γραφικές, αλλά και επικίνδυνες και ανήθικες.

Εμείς, το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα στους ΟΤΑ, έχουμε υποχρέωση να αναδείξουμε το πρόβλημα σε όλο το μέγεθος του και να καταγγείλουμε τις φωνές συγκάλυψης του εγκλήματος.


Έχουμε την ευθύνη να προτείνουμε μέτρα, να απαιτήσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγειινή στους χώρους δουλειάς, να απαιτήσουμε τη βελτίωση και την επικαιροποίηση της. Η ζωή, η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας δεν είναι διαπραγματεύσιμο μέγεθος.

Βγήκαμε πρόσφατα από ένα Συνέδριο, το 46ο τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Εκεί βάλαμε ψηλά στην ατζέντα την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Στην προμετωπίδα της ομοσπονδίας μας το έτος 2018 παρουσιάζεται ως έτος υγιεινής και ασφάλειας της Εργασίας.

Εμείς, η ΑΣΚ-ΟΤΑ, θα δώσουμε τη μάχη η διακήρυξη αυτή να μη μείνει στα λόγια!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ πρέπει άμεσα να συγκληθεί και να συζητήσει σε βάθος και εμπεριστατωμένα ποιές πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει η Ομοσπονδία για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση! Οι γενικές διαπιστώσεις και οι αφορισμοί δεν αρκούν. Το ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς πρέπει να αξιολογηθεί ως πρώτο! Αυτό που χρειάζεται είναι δράση!

Εμείς, η ΑΣΚ-ΟΤΑ, με τις δυνάμεις που διαθέτουμε μέσα στο Γενικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως έξω, στους χώρους δουλειάς, στα πρωτοβάθμια σωματεία, στα αμαξοστάσια και στα εργοτάξια, θα δώσουμε τις μάχες που πρέπει να δοθούν. Με έλεγχο, με καταγγελίες, με κινητοποιήσεις, αλλά και με προτάσεις, με καθημερινές παρεμβάσεις και με την αταλάντευτη και αδιαπραγμάτευτη απαίτηση να εφαρμόζεται στην πράξη η εργατική νομοθεσία για τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς, να ελέγχονται και να τιμωρούνται αυτοί που τα υπονομεύουν και να παίρνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να σταματήσουμε πιά να θρηνούμε θύματα.

Εμείς, η ΑΣΚ-ΟΤΑ, δεν θα πάψουμε να συγκρουόμαστε με τις κατεστημένες νοοτροπίες, με τις στάσεις αδιαφορίας και με τις παρελκυστικές τακτικές. Είτε αυτές εκπορεύονται από τις κυβερνητικές πρακτικές είτε από τις αβελτηρίες αιρετών αρχόντων είτε από τις αγκυλώσεις σε νοοτροπίες υπηρεσιακών παραγόντων.


17 Μαϊου 2018

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου