Τρίτη 28 Ιουλίου 2020


Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση


                    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ..!!!

   Φωτογραφική προκήρυξη έχει βγάλει ο Δήμος Πατρέων, προκειμένου να προσλάβει εννέα εργαζόμενους (ΔΕ Φύλακες, ΥΕ Εργάτες Επισκευής και Συντήρησης Καρναβαλικών Κατασκευών, ΠΕ Καλών Τεχνών, ΠΕ Μουσειολόγος κλπ ειδικότητες) με σύμβαση παροχής έργου, για τη κάλυψη αναγκών και υλοποίησης του παραδοτέου 3.1.3 του έργου SPARC του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) μήνες.

Και αυτό γιατί όπως φαίνεται από τη προκήρυξη αρ. πρωτ. 28956/9-7-2020 προβλέπει:

·         Ελάχιστο χρόνο προϋπηρεσίας 36 μήνες σε σχεδόν όλες τις θέσεις ειδικοτήτων.

·         Υπάρχουν σε όλους τους κωδικούς θέσεων ηλικιακά όρια από 20-50 και από 20-60.

·         Σε όλες τι προσλήψεις του Δημοσίου υπάρχει μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας με 7 μόρια, στη προκήρυξη του Δήμου Πατρέων βαθμολογείται με 20 μόρια.  

·         Η δομημένη συνέντευξη βαθμολογείται με 1000 μόρια και μέσα σε μισή ώρα καλείται η τριμελής επιτροπή να αξιολογήσει το καλλιτεχνικό έργο των υποψηφίων.

·         Το Αντικείμενο Διοίκησης Πολιτιστικών Οργανισμών ή και Ανάπτυξης Παραγωγής Πολιτιστικών Αγαθών θα καλύψει υποψήφιος με προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Θεατρολογία, για να δημιουργηθεί μουσειακός χώρος, με αμοιβή το συνολικό ποσό των 19.800 ευρώ για τους πέντε (5) μήνες, δηλαδή μηνιαίος μισθός 3.960 ευρώ.

   Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις εννέα (9) θέσεις είναι 91.500 ευρώ, ενώ η μία θέση αγγίζει τα 20.000 ευρώ.

   Είναι λυπηρές τέτοιες διαδικασίες προκηρύξεων που προβάλουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, δίνοντας εξαρχής τις θέσεις σε επιλεγμένους ανθρώπους, να συμβαίνουν στο Δήμο Πατρέων που ο Δήμαρχος κ. Πελετίδης είναι υπέρμαχος κατά της ανεργίας.

                                                                                    28 Ιουλίου 2020

                                                                           Η Γραμματεία της ΑΣΚ ΟΤΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου