Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ


Στο παλαιό Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας προβλεπόταν «Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας Πολιτών» στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ. Στο νέο Σχέδιο Ο.Ε.Υ  το Τμήμα αυτό διατηρείται και μετονομάζεται σε «Αυτοτελές Τμήμα Ανταπόκρισης σε Αναφορές και Προτάσεις των Πολιτών».

Έχουν αφαιρεθεί από το Τμήμα κάποιες εξόφθαλμα κραυγαλέες αρμοδιότητες, όπως οι «περί αξιολόγησης των υπηρεσιών» (από πού κι ως πού άραγε ένα Αυτοτελές Τμήμα, απευθείας υπαγόμενο στο Δήμαρχο, μπορεί να αξιολογεί ολόκληρες Διευθύνσεις με τόσο διαφορετικά, σύνθετα και εξειδικευμένα αντικείμενα;)

Η όλη δομή όμως και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος συνηγορεί υπέρ ενός μηχανισμού υπεράνω των οργανικών δομών διοίκησης του Δήμου, που είναι οι διακριτές Διευθύνσεις.

Το Τμήμα αυτό θα λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής μεταξύ των δημοτών-πολιτών και των επί μέρους Υπηρεσιών του Δήμου. Οποιοδήποτε αίτημα δημότη-πολίτη θα παραλαμβάνεται από το Τμήμα, θα «φιλτράρεται» κατάλληλα και θα διοχετεύεται κατόπιν σε εκείνους που πρέπει να ενεργήσουν, δηλαδή στις άλλες Διευθύνσεις και στα αυτοτελή Τμήματα. Αυτοί με τη σειρά τους, αφού ασχοληθούν και διεκπεραιώσουν το αίτημα, θα υποβάλουν την απάντηση όχι απ’ ευθείας στον ενδιαφερόμενο, αλλά στον Τμηματάρχη Επικοινωνίας Πολιτών, ο οποίος, αφού ενημερώσει το Δήμαρχο και λάβει τη συγκατάθεση του, θα προωθήσει την απάντηση στον αιτούντα.

Και αυτό θα συμβαίνει και σε υποθέσεις απλές (όπως μια καμένη λάμπα στο δρόμο, μια σπασμένη πλάκα στο πεζοδρόμιο ή ένα κλαδί δέντρου που κρέμεται επικίνδυνα στην Παιδική Χαρά) και σε υποθέσεις σύνθετες (όπως η πορεία ενός τεχνικού έργου, η καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου ή οι δοσοληψίες των πολιτών με τις Οικονομικές μας Υπηρεσίες).

Δημιουργείται εν τοις πράγμασι λοιπόν μια υπερδομή υπεράνω των Διευθύνσεων του Δήμου, που θα λειτουργεί απευθυνόμενη (και εξαρτώμενη) αποκλειστικά από τον εκάστοτε Δήμαρχο, με αρμοδιότητες και με εξουσίες πέραν των επιτρεπτών. Μια υπερδομή που «φωνάζει» πως θα μετατραπεί σε μηχανισμό προσωπικών εξυπηρετήσεων των δημοτών-πολιτών-ψηφοφόρων, επηρεασμού τους και προσανατολισμού τους προς συγκεκριμένους αυτοδιοικητικούς σχηματισμούς. Με απλά λόγια, Μαυρογιαλουρισμός και πεδίον δόξης λαμπρόν για κάθε τύπου ρουσφετολογική εξυπηρέτηση. Και, βέβαια, πρόσθετες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση της καθημερινής δουλειάς και διόγκωση της γραφειοκρατίας.

Εμείς λέμε: το Τμήμα αυτό να καταργηθεί από το Νέο Ο.Ε.Υ. Η επικοινωνία των πολιτών με τις Υπηρεσίες του Δήμου να μη διαμεσολαβείται από το Δήμαρχο. Να γίνεται άμεσα είτε με πενταψήφιο νούμερο, είτε απευθείας με τα τηλέφωνα και τα e-mails των Υπηρεσιών, είτε με την υπάρχουσα σε λειτουργία Γραμμή Δημότη, που πρέπει να αναβαθμισθεί και να εκσυγχρονισθεί.

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των Υπηρεσιών (δηλαδή τους κλάδους και τις ειδικότητες των υπαλλήλων που θα μπορούν να τοποθετηθούν σε θέσεις επιπέδου Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Προϊσταμένων Τμημάτων) η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο Σχέδιο, χωρίς όμως να είναι ακόμη αποδεκτή. Αφαιρέθηκαν ορισμένες άσχετες ειδικότητες από συγκεκριμένες Διευθύνσεις και Τμήματα (όπως οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι Κοινωνιολόγοι από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων ή Συντήρησης Πρασίνου & Παιδικών Χαρών). Παραμένουν όμως οι εξίσου άσχετες ειδικότητες των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και των Γυμναστών. Παραμένει επίσης το πρόβλημα ότι, για να τοποθετηθεί ως Προϊστάμενος στο Τμήμα Πρασίνου της νέας Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου & Παιδικών Χαρών Γεωπόνος (έχουμε δύο εξαιρετικούς και επαρκέστατους ΤΕ Γεωπόνους, από τους οποίους η μία, με μεταπτυχιακές σπουδές, είναι ήδη Προϊσταμένη εδώ και πολλά χρόνια), με το Νέο Κλαδολόγιο, για να συνεχίσει να είναι επικεφαλής του Τμήματος Πρασίνου, πρέπει πρώτα να τελειώσουν όλοι οι ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, όλοι οι ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και όλοι οι ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ του Δήμου. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν επικεφαλής στο Τμήμα Πρασίνου να μήν είναι Γεωπόνος!

Η Δημοτική Συγκοινωνία αποτελεί αφ΄εαυτής μιά ολόκληρη Υπηρεσία, η οποία (σε πλήρη ανάπτυξη) θα απασχολεί περισσότερους από δεκαπέντε οδηγούς και θα απαιτεί στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό. Η Υπηρεσία αυτή στο Σχέδιο του Νέου Ο.Ε.Υ. δεν αναφέρεται πουθενά! Απλή παράλειψη ή σκόπιμος σχεδιασμός, ώστε το λειτουργικό της κόστος να συνεχίσει να επιβαρύνει τα δημοτικά (και ανταποδοτικά) τέλη;

Τέλος (και από τα πλέον σημαντικά) οι προβλεπόμενες στο Σχέδιο του Νέου Ο.Ε.Υ. οργανικές θέσεις υπολείπονται κατά πολύ των ελάχιστων αναγκαίων, ώστε συγκεκριμένες Υπηρεσίες να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποδοτικά, με πληρότητα και αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, κρίσιμες ειδικότητες όπως οδηγοί, δενδροκηπουροί, εργάτες καθαριότητας, εργάτες κήπων κλπ. πρέπει να ενισχυθούν αριθμητικά και όχι να απομειώνονται. Οι αυξημένες ανάγκες της εξυπηρέτησης της καθημερινότητας της πόλης, οι νέες αρμοδιότητες που διαρκώς αναλαμβάνουν οι δήμοι και οι απαιτήσεις παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες δεν συνάδουν με «ψαλιδισμένα» οργανογράμματα ούτε μπορούν να εξυπηρετηθούν με την ανακύκλωση της ανεργίας του χαμηλά αμειβόμενου και ανειδίκευτου προσωπικού, που προσλαμβάνει ο Δήμος με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Χαϊδάρι 26 Μαρτίου 2021

Για την ΑΣΚ-ΟΤΑ Χαϊδαρίου

Δημήτρης Σταυρίδης

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου