Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΣΚ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗ ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων στα  Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εργαζομένων στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Νομού Αττικής (Μονίμων και Αορίστου Χρόνου) τη Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σε λίγες μέρες καλούμαστε να ψηφίσουμε τους αιρετούς εκπροσώπους μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

   Οι εκλογές αυτές θα γίνουν μέσα στις δύσκολες συνθήκες, που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού και μέσα στο επίσης δύσκολο εργασιακό τοπίο, που έχει διαμορφωθεί από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης.

   Με πρόσχημα την οικονομική κρίση, την πανδημία και τις μεταμνημονιακές υποχρεώσεις, οι κατακτήσεις των εργαζομένων συνεχίζουν να βρίσκονται σε συνεχή αμφισβήτηση από τις συντηρητικές πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις στη χώρα μας. Οι δυνάμεις αυτές πασχίζουν να ανατρέψουν το όποιο κλίμα ασφάλειας για την εργασία έχουμε κατακτήσει και βομβαρδίζουν την κοινή γνώμη με προπαγάνδα για «δημόσιο που απομυζά τους παραγωγικούς πόρους της χώρας» και για «δημόσιο που είναι δυσανάλογα μεγάλο και καθόλου αποτελεσματικό».

   Το σύνολο του δημόσιου τομέα της οικονομίας της χώρας (και ιδιαίτερα οι Δήμοι) συνεχίζει να λειτουργεί σε συνθήκες πανδημίας, με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και με μειωμένη χρηματοδότηση. Τις συνθήκες αυτές δε χρειάζεται να σας τις περιγράψουμε, τις βιώνετε στη δουλειά σας καθημερινά.!

   Μέσα σ’ αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα καλούμαστε ως εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να εκλέξουμε τους εκπροσώπους μας στα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Είναι τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας, που αποφασίζουν μεταξύ άλλων και για μεταβολές της υπηρεσιακής μας κατάστασης (επιλογές προϊσταμένων, μετατάξεις, μετακινήσεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, αναγνώριση προϋπηρεσίας, εγκρίσεις Ο.Ε.Υ., κλπ.) και που επηρεάζουν αποφασιστικά τη διαδρομή μας στην Υπηρεσία.

   Η ουσιαστική συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα θεσμικά αυτά όργανα - κέντρα λήψης αποφάσεων, παρέχει διασφαλίσεις για μια ορθολογική, δίκαιη και αντικειμενική αντιμετώπιση των συναδέλφων, αποκλείοντας διαδικασίες αδιαφανείς, αυθαίρετες επιλογές και εξωϋπηρεσιακές παρεμβάσεις.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

 Συμμετέχοντας μαζικά στην εκλογική διαδικασία και ψηφίζοντας τους υποψήφιους της ΑΣΚ-ΟΤΑ, συμβάλλετε ώστε η λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να γίνεται:

·      με διαφανή αντικειμενικό και αποτελεσματικό τρόπο, εξασφαλίζοντας τη διευθέτηση των υπηρεσιακών θεμάτων που σας αφορούν

·      με εκπρόσωπους αιρετούς, αγωνιστές και όχι συμβιβασμένους, που έχουν αποδείξει ότι δεν υποκύπτουν σε απειλές, πιέσεις και εκβιασμούς

·      με εκπρόσωπους αιρετούς, που δεν λειτουργούν ως παράγοντες- υποχείρια διοικήσεων των Δήμων, ή ως κομματικοί εγκάθετοι και που λογοδοτούν αποκλειστικά και μόνο στο συνδικαλιστικό τους όργανο και σ' εσάς.

Εμείς, οι υποψήφιοι της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. (Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α.) από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σας χωρίς διαχωρισμούς και προκαταλήψεις, μακριά από κομματικές χειραγωγήσεις, χωρίς προσωπικές πολιτικές, αποκλεισμούς και διασπαστικές κινήσεις, σε ευθεία συνεργασία με τα συλλογικά μας όργανα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

·      Υπηρεσιακά Συμβούλια μακριά από κάθε κυβερνητικό, εργοδοτικό και κομματικό έλεγχο.

·      Πλήρη σύνδεση των εκλεγμένων αντιπροσώπων με τους Συλλόγους Εργαζομένων στους Δήμους και λογοδοσία σε αυτούς.

·      Δημοκρατική λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με τις συνεδριάσεις τους ανοιχτές.

·      Αδέσμευτη και αντικειμενική κρίση των αιρετών μελών προς το συμφέρον των εργαζομένων και των Υπηρεσιών των Δήμων στους οποίους εργάζονται.

 

                                                                                   Ιανουάριος 2022

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου