Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ;

Η Διοίκηση Καμίνη ανακοίνωσε την υπαγωγή του έργου αντικατάστασης παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED καθώς και την συντήρηση του από Ιδιωτικό φορέα σύμπραξης ΣΔΙΤ μέσω μιας “αγνώστου ταυτότητας μελέτη- πρόταση” για 12 ως 15 χρόνια με κόστος 38-42 εκατομμύρια ευρώ για το δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο, αντί 13.900,00 ευρώ που προτείνει η αρμόδια Δ/νση.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά:
  • Γιατί ενώ υπάρχει μελέτη από την αρμόδια Δ/νση Ηλεκτρολογικού για την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο ΕΣΠΑ αυτή δεν επιλέγεται ως λύση από την διοίκηση;
  • Γιατί ενώ το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται σε συγκεκριμένη ΟΧΕ η οποία έχει εγκριθεί απο την Περιφέρεια Αττικής για το Δήμο, η διοίκηση επιλέγει να προχωρήσει στην μελέτη – ανάθεση σε έναν άγνωστο φορέα;
  • Γιατί ενώ το συγκεκριμένο έργο μπορεί να υλοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ηλεκτρολογικού επιλέγεται άλλη λύση;
  • Γιατί η διοίκηση του δήμου δεν προχώρησε στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για ειδικότητες εναερίων Ηλεκτρολόγων μέσω ΑΣΕΠ για την Δ/νση Ηλεκτρολογικού η οποία είναι ανταποδοτική υπηρεσία και εξαιρείται από τον περιορισμό των προσλήψεων;
Η συγκεκριμένη “πρόταση” για ΣΔΙΤ εκτός της συντήρησης και της λειτουργίας του δικτύου αστικού φωτισμού αφορά και τη διαχείριση και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κατά την διάρκεια της σύμπραξης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το κυριότερο αντικείμενο της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, δηλαδή ο έλεγχος του δημοτικού φωτισμού, παραχωρείται σε ιδιωτική εταιρεία για 12 ως 15 χρόνια!
Η διοίκηση Καμίνη ακολουθώντας πιστά νεοφιλελεύθερες πολιτικές προχωράει στην ιδιωτικοποίηση και την παραχώρηση της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού σε ιδιώτες.
Οι ιδιωτικοποιήσεις στο δήμο ξεκίνησαν από την Δ/νση Ηλεκρολογικού.
Ποια άλλη Υπηρεσία θα ακολουθήσει;


ΑΣΚ - ΟΤΑ  ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου