Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εργαζομένων στους ΟΤΑ
(Μονίμων και Αορίστου Χρόνου)
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σε λιγότερο από ένα μήνα καλούμαστε να ψηφίσουμε τους αιρετούς εκπροσώπους μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Οι εκλογές αυτές θα γίνουν μέσα στο νέο εργασιακό τοπίο που έχει προκύψει, τόσο από τη διαφαινόμενη έξοδο της χώρας από τη μνημονιακή επιτήρηση, όσο και από την είσοδο της (ουσιαστικά) σε μία εκτεταμένη προεκλογική περίοδο.
Με πρόσχημα την οικονομική κρίση και τις μεταμνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, οι κατακτήσεις των εργαζομένων συνεχίζουν να βρίσκονται σε συνεχή αμφισβήτηση από τις συντηρητικές πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις τόσο στη χώρα μας όσο και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Οι δυνάμεις αυτές πασχίζουν να ανατρέψουν το όποιο κλίμα ασφάλειας για την εργασία μας έχουμε κατακτήσει, βομβαρδίζοντας την κοινή γνώμη με προπαγάνδα για «δημόσιο που απομυζά τους παραγωγικούς πόρους της χώρας» και για «δημόσιο που είναι δυσανάλογα μεγάλο και καθόλου αποτελεσματικό».
Κοινή διαπίστωση είναι όμως, πως το σύνολο του δημόσιου τομέα της οικονομίας της χώρας (και ιδιαίτερα οι Δήμοι) συνεχίζει να λειτουργεί σε συνθήκες έλλειψης προσωπικού και μειωμένης χρηματοδότησης, κάτι που καθιστά τη σωστή λειτουργία του προβληματική.
Μέσα σ’ αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα καλούμαστε, ως εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να εκλέξουμε τους εκπροσώπους  μας στα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Είναι τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας, που αποφασίζουν μεταξύ άλλων και για μεταβολές της υπηρεσιακής μας κατάστασης (επιλογές προϊσταμένων, μετατάξεις, μετακινήσεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, αναγνώριση προϋπηρεσίας, εγκρίσεις Ο.Ε.Υ., κλπ.) και που επηρρεάζουν αποφασιστικά τη διαδρομή μας στην Υπηρεσία.
Η ουσιαστική συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα θεσμικά αυτά όργανα - κέντρα λήψης αποφάσεων, παρέχει διασφαλίσεις για μια ορθολογική,  δίκαιη και αντικειμενική αντιμετώπιση των συναδέλφων, αποκλείοντας διαδικασίες αδιαφανείς, αυθαίρετες επιλογές και εξωϋπηρεσιακές παρεμβάσεις.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

συμμετέχοντας μαζικά στην εκλογική διαδικασία και ψηφίζοντας τους υποψήφιους της ΑΣΚ-ΟΤΑ, συμβάλλετε ώστε η λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να γίνεται:
   με διαφανή αντικειμενικό και αποτελεσματικό τρόπο, απαιτώντας την άμεση διευθέτηση των υπηρεσιακών θεμάτων που σας αφορούν
   με εκπρόσωπους αιρετούς, αγωνιστές και όχι συμβιβασμένους, που έχουν αποδείξει ότι δεν υποκύπτουν σε απειλές, πιέσεις και εκβιασμούς,
      με εκπρόσωπους αιρετούς, που δεν λειτουργούν ως παράγοντες-υποχείρια διοικήσεων των Δήμων ή ως κομματικοί εγκάθετοι και που λογοδοτούν αποκλειστικά και μόνο στο συνδικαλιστικό τους όργανο και σ' εσάς.
Εμείς, οι υποψήφιοι της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. (Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α.) από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σας χωρίς διαχωρισμούς και προκαταλήψεις, μακριά από κομματικές χειραγωγήσεις, χωρίς προσωπικές πολιτικές, αποκλεισμούς και διασπαστικές κινήσεις, σε ευθεία συνεργασία με το συλλογικά μας όργανα.
Διεκδικούμε:
 Υπηρεσιακά Συμβούλια μακριά από κάθε κυβερνητικό, εργοδοτικό και κομματικό έλεγχο.
  Πλήρη σύνδεση των εκλεγμένων αντιπροσώπων με τους Συλλόγους  Εργαζομένων στους Δήμους  και λογοδοσία σε αυτούς.
  Δημοκρατική λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με τις συνεδριάσεις τους ανοιχτές.
Αδέσμευτη και αντικειμενική κρίση των αιρετών μελών προς το συμφέρον των εργαζομένων και των Υπηρεσιών των Δήμων στους οποίους εργάζονται.
                                                          Νοέμβριος 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου