Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

 


ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 77 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ.!

Στο άρθρο 77 νομοσχεδίου που εισήχθη στη Βουλή, δίνεται η δυνατότητα παραίτησης από ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ήδη ασκηθεί  κατά δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων προσωρινών διαταγών, με τις οποίες διατάσσεται  η παραμονή ή η επαναπρόσληψη εργαζομένων σε υπηρεσίες του e ΕΦΚΑ. Μόνο για τον e ΕΦΚΑ.!

Οι Δήμοι που απασχολούν προσωπικό με δικαστικές αποφάσεις για πολλά χρόνια, εξαιρούνται κακώς από τη διάταξη και δεν συμπεριλαμβάνονται.

Η ένταξη στο μόνιμο προσωπικό των Δήμων, συναδέλφων που απασχολούνται με δικαστικές αποφάσεις ή προσωρινές διαταγές, θα έλυνε εν μέρει και το πρόβλημα της απαξίας και απογύμνωσης των υπηρεσιών, από απαραίτητους για τη λειτουργία εργαζόμενους.

Οι συνάδελφοι αυτοί, έχουν αποκτήσει μεγάλη εργασιακή εμπειρία και προσφέρουν ακριβώς το ίδιο έργο με εργαζόμενους που έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση, καλύπτουν δε κατά κοινή ομολογία πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Η εξαίρεση των Δήμων από το άρθρο 77 του νομοσχεδίου, εκτός από τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών που επιφέρει με την ενδεχόμενη απομάκρυνση αυτών των συναδέλφων, αποτελεί μια διάκριση κατά των εργαζομένων με δικαστικές αποφάσεις στους Δήμους.

Η ΑΣΚ ΟΤΑ ζητάει την ένταξη και των Δήμων στο άρθρο 77 του Νομοσχεδίου, και στη δυνατότητα παραίτησης από τα ένδικα μέσα, που έχουν ήδη ασκηθεί κατά δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων προσωρινών διαταγών, με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή των συναδέλφων στις υπηρεσίες των Δήμων.

                                                                                   18 Δεκεμβρίου 2020

                                                                              Η Γραμματεία της ΑΣΚ-ΟΤΑ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου