Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020
Τί παιχνίδια παίζονται με την ανακύκλωση στον ΕΔΣΝΑ;

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ (είναι ο επίσημος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για όλη την Περιφέρεια Αττικής) στη συνεδρίαση της 21-02-2020 αποφάσισε (στα γρήγορα και χωρίς καμία προγενέστερη ενημέρωση-συζήτηση) να αποδεχτεί την πρόταση της Ιδιωτικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Συσκευασιών
«Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε».

Τί έλεγε η πρόταση αυτή;
Πως η Ιδιωτική Εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευασιών με το διακριτικό τίτλο «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε» προτίθεται να αναλάβει
  • τη δωρεάν παραχώρηση και τοποθέτηση σε 10.000 σημεία στην Περιφέρεια Αττικής (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κ.α.) ειδικών κάδων χωριστής διαλογής στην Πηγή των επιμέρους υλικών συσκευασιών και
  • τη δωρεάν συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση των υλικών αυτών σε ειδικούς χώρους για την ανακύκλωση τους

Το θέμα μπήκε ως έκτακτο στη συνεδρίαση (χωρίς να είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη), το δε σχετικό αίτημα της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Α.Ε» υποβλήθηκε δύο (2) ημέρες μόλις πριν τη συνεδρίαση, δηλαδή την 19-02-2020.
Απορούμε πώς ένα θέμα τόσο σοβαρό (του διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων
υλικών στην πηγή με ξεχωριστά ρεύματα, για το οποίο έχει γίνει τόση συζήτηση και που εμπλέκει τις Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Μικρά Πράσινα Σημεία, τις έννοιες της Κυκλικής Οικονομίας, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων,  αλλά και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό συνολικά) “ξεπετάχτηκε” τόσο γρήγορα ως έκτακτο στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς.


Απορούμε πώς ένα αντικείμενο τόσο σημαντικό (και που ενδιαφέρει όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση) εκχωρείται με διαδικασίες εξπρές σε μια αμιγώς ιδιωτική εταιρεία, χωρίς να έχει ερωτηθεί κανένας από τους Δήμους της Αττικής, χωρίς να έχει γίνει κανενός είδους διαβούλευση, χωρίς να έχει συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Έχοντας κατά νου πως τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι δυνητική πηγή πλούτου για τους Δήμους (μιλάμε για μέταλλα, γυαλί, χαρτί, πλαστικό και λοιπά απόβλητα, που αποτελούν ακριβές πρώτες ύλες στην Κυκλική Οικονομία), απορούμε πώς μιά κερδοφόρα δράση τόσο σημαντική εκχωρήθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη σε μιά
ιδιωτική εταιρεία, χωρίς να συζητηθούν τυχόν άλλες δυνατότητες.

Και μάλιστα χωρίς διαγωνιστικές διαδικασίες, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι στοιχειώδεις κανόνες της δημοσιότητας, χωρίς να αναζητηθούν εναλλακτικές προσφορές, αλλά και χωρίς να έχουν διευκρινιστεί ουσιώδη σημεία της σύμβασης, όπως η χρονική διάρκεια της και τα τυχόν αντισταθμιστικά οφέλη που θα έχουν από αυτήν οι Δήμοι.

Ας σημειωθεί πως η συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία ανακύκλωσης συσκευασιών, στην οποία εν λευκώ εκχωρείται πλέον η διαχείριση του Προγράμματος «Διαλογή στην Πηγή», για το οποίο τόση συζήτηση έχει γίνει, έχει  παρελθόν σφραγισμένο από τις καταγγελίες και από την πολυετή διαμάχη της με τον αρμόδιο ελεγκτικό φορέα του Δημοσίου για αυτά τα ζητήματα, τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Με την απόφαση αυτή της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ η συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία ευνοείται καταφανώς και σκανδαλωδώς σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και προάγεται σε μεγάλο αφεντικό στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών στην Περιφέρεια Αττικής.

Και βέβαια πίσω από όλα αυτά κρύβεται η περιβόητη ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο “είναι πολλά τα λεφτά Άρη”.

Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιόν συμφέρουν αυτές οι μεθοδεύσεις.

Τα Δημοτικά Συμβούλια πρέπει να ενημερωθούν και να πάρουν θέση.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να συγκληθεί και να πάρει θέση.
Οι αυτοδιοικητικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (και πρωτίστως η ΠΟΕ-ΟΤΑ) πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα και να πάρουν θέση.

Η κοινωνία συνολικά πρέπει να αφυπνιστεί και να δράσει.


Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020

Δημήτρης Σταυρίδης

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου

και μέλος της Γραμματείας της ΑΣΚ-ΟΤΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου