Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΑΣΚ – ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ