Κυριακή 3 Μαρτίου 2019


Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση

 ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ, ΤΗ ΤΡΙΤΗ 5        ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΑΠΟ 12:00 ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Η ΑΣΚ-ΟΤΑ καλεί τους εργαζόμενους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, να συμμετάσχουν στη παναττική στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ, τη Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, από 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:


  • Χορήγηση 13ου 14ου μισθού σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από 01/01/2013, με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης.
  • Άμεση επανανομοθέτηση του 13ου 14ου μισθού στα προ μνημονίων επίπεδα (ένας μισθός τα Χριστούγεννα, 1/2 μισθού το Πάσχα, 1/2 μισθού επίδομα αδείας).
  • Τελική και Μόνιμη λύση για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και την επέκταση του και σε άλλες ειδικότητες.
  • Κατάργηση του συμψηφισμού του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με την προσωπική διαφορά.
  • Τη προστασία και την απαλλαγή των συναδέλφων των οικονομικών υπηρεσιών, από κάθε πειθαρχική και ποινική ευθύνη σχετικά με την οικονομική διαχείριση και να εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας.

 Όλες και όλοι, να δώσουμε το παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ίδια μέρα στις 12:30 στο Υπουργείο Οικονομικών, Νίκης 5-7 Αθήνα, διεκδικώντας λύσεις.  

                                                                         1 Μαρτίου 2019                      
                                                                 Η Γραμματεία της ΑΣΚ-ΟΤΑ