Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Εκλογές δύο (2) Αιρετών Εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εργαζομένων στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Νομού Αττικής (Μονίμων και Αορίστου Χρόνου).

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Εκλογές δύο (2) Αιρετών Εκπροσώπων στα  Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εργαζομένων στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Νομού Αττικής (Μονίμων και Αορίστου Χρόνου).

 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

 

Σε λίγες εβδομάδες καλούμαστε να ψηφίσουμε τους αιρετούς εκπροσώπους μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Οι εκλογές αυτές θα γίνουν μέσα στις ασφυκτικές συνθήκες, που έχουν  δημιουργήσει οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές διαχείρισης της κρίσης από τη σημερινή κυβέρνηση, μέσα σε ένα δύσκολο και ανασφαλές εργασιακό τοπίο, με τα ζητήματα της επιβίωσης να ανακύπτουν όλο και πιο πιεστικά και με τα μεγάλα θέματα της δημοκρατίας, του αυταρχισμού και των δικαιωμάτων να είναι ανοιχτά και όσο πιο επίκαιρα γίνεται.

Με πρόσχημα την οικονομική κρίση, την πανδημία και τον πόλεμο, οι κατακτήσεις των εργαζομένων συνεχίζουν να βρίσκονται σε συνεχή αμφισβήτηση από τις συντηρητικές πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις στη χώρα μας. Οι δυνάμεις αυτές πασχίζουν να ανατρέψουν το όποιο κλίμα ασφάλειας για την εργασία έχουμε κατακτήσει και βομβαρδίζουν την κοινή γνώμη με προπαγάνδα για «δημόσιο που απομυζά τους παραγωγικούς πόρους της χώρας» και για «δημόσιο που είναι δυσανάλογα μεγάλο και καθόλου αποτελεσματικό».

Το σύνολο του δημόσιου τομέα της οικονομίας της χώρας (και ιδιαίτερα οι Δήμοι) συνεχίζει να λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και με μειωμένη χρηματοδότηση. Τις συνθήκες αυτές δε χρειάζεται να σας τις περιγράψουμε, τις βιώνετε στη δουλειά σας καθημερινά.!

Μέσα σ’ αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα καλούμαστε ως εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να εκλέξουμε τους εκπροσώπους μας στα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Είναι τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας, που αποφασίζουν μεταξύ άλλων και για μεταβολές της υπηρεσιακής μας κατάστασης (επιλογές προϊσταμένων, μετατάξεις, μετακινήσεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, αναγνώριση προϋπηρεσίας, εγκρίσεις Ο.Ε.Υ., κλπ.) και που επηρεάζουν αποφασιστικά τη διαδρομή μας στην Υπηρεσία.

Η ουσιαστική συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα θεσμικά αυτά όργανα - κέντρα λήψης αποφάσεων, παρέχει διασφαλίσεις για μια ορθολογική, δίκαιη και αντικειμενική αντιμετώπιση των συναδέλφων, αποκλείοντας διαδικασίες αδιαφανείς, αυθαίρετες επιλογές και εξωϋπηρεσιακές παρεμβάσεις.

 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

 

Συμμετέχοντας μαζικά στην εκλογική διαδικασία και ψηφίζοντας τους υποψήφιους της ΑΣΚ-ΟΤΑ, συμβάλλετε ώστε η λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να γίνεται:

·      με διαφανή αντικειμενικό και αποτελεσματικό τρόπο, εξασφαλίζοντας τη διευθέτηση των υπηρεσιακών θεμάτων που σας αφορούν.

·      με εκπροσώπους αιρετούς, αγωνιστές και όχι συμβιβασμένους, που έχουν αποδείξει ότι δεν υποκύπτουν σε απειλές, πιέσεις και εκβιασμούς.

·      με εκπροσώπους αιρετούς, που δεν λειτουργούν ως παράγοντες- υποχείρια διοικήσεων των Δήμων, ή ως κομματικοί εγκάθετοι και που λογοδοτούν αποκλειστικά και μόνο στο συνδικαλιστικό τους όργανο και σ' εσάς.

Εμείς, οι υποψήφιοι της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. (Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α.) από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σας χωρίς διαχωρισμούς και προκαταλήψεις, μακριά από κομματικές χειραγωγήσεις, χωρίς προσωπικές πολιτικές, αποκλεισμούς και διασπαστικές κινήσεις, σε ευθεία συνεργασία με τα συλλογικά μας όργανα.

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

·      Υπηρεσιακά Συμβούλια μακριά από κάθε κυβερνητικό, εργοδοτικό και κομματικό έλεγχο.

·      Πλήρη σύνδεση των εκλεγμένων αντιπροσώπων με τους Συλλόγους Εργαζομένων στους Δήμους και λογοδοσία σε αυτούς.

·      Δημοκρατική λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με τις συνεδριάσεις τους ανοιχτές.

·      Αδέσμευτη και αντικειμενική κρίση των αιρετών μελών προς το συμφέρον των εργαζομένων και των Υπηρεσιών των Δήμων στους οποίους εργάζονται.

 

                                                                                       Δεκέμβριος 2022