Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα


Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση
Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα


Στις εκλογές για αντιπροσώπους μας στην 
ΠΟΕ ΟΤΑ 
στηρίζουμε , ενισχύουμε , ψηφίζουμε :
ΑΣΚ ΕΔΒ
Συνάδελφε , συναδέλφισσα , ψήφισε ΑΣΚ ΕΔΒ 
ενίσχυσε την ΑΣΚ-ΟΤΑ !!!

Διακήρυξη
  Εκλογές αντιπροσώπων στο 46ο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Συνάδελφοι , συναδέλφισσες , οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ καλούνται από σήμερα και μέχρι το Απρίλιο 2018 να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους για το 46ο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Στα Ιωάννινα το 46ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 23, 24, 25 και 26 Απριλίου .

Στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθεί το 46ο Στις 23, 24, 25 και 26 Απριλίου 2018, στα Ιωάννινα, θα πραγματοποιηθεί το 46ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕ – ΟΤΑ.
Σε ανακοίνωση της ΠΟΕ ΟΤΑ  σημειώνεται ότι :
«Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας και τις από 27 Σεπτεμβρίου 2017 και 18 Ιανουαρίου 2018 αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου, της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.