Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
Τί αλλάζει με το άρθρο 179 του Αναπτυξιακού Νόμου;


Για τους ΟΤΑ κομβικό σημείο στην κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (που αποτελούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, για τις οποίες οι Δήμοι εισπράττουν τα δημοτικά τέλη) υπήρξε η υλοποίηση της Προκήρυξης 3Κ/2018 από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Μέσω της Προκήρυξης περισσότεροι από 8.000 εργαζόμενοι προσλήφθηκαν ως μόνιμο προσωπικό στις Υπηρεσίες αυτές (οι ορκομωσίες τους στους δήμους ακόμη συνεχίζονται).

Αυτό σημαίνει θωράκιση των δημοτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού με προσωπικό και αντιμετώπιση της συνήθους δικαιολογίας πολλών δημάρχων (για την πλημμελή καθαριότητα στις πόλεις) “μα δεν έχω κόσμο”.

Τώρα κόσμος υπάρχει!
Όχι ίσως όσος χρειάζεται και όχι ίσως όσος απαιτείται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας σε κάθε ΟΤΑ, αλλά υπάρχει!

Στο άρθρο 24 του Ν.4479/2017 (κι αυτός από την προηγούμενη κυβέρνηση, για να μην ξεχνιόμαστε) στην παράγραφο 1, αναφέρεται ρητά πως “Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα”.

Τί μας λέει λοιπόν ο νομοθέτης;
Ότι με το προσωπικό που ο κάθε δήμαρχος ζήτησε και πήρε (κυρίως μέσω της Προκήρυξης 3Κ/2018), μπορεί μιά χαρά να κάνει ο Δήμος τη δουλειά του, χωρίς να χρειάζεται να βάλει το χεράκι του στην αποκομιδή των απορριμμάτων και στον ηλεκτροφωτισμό της πόλης ο κάθε εργολάβος.

Λύθηκαν βέβαια όλα τα προβλήματα;

Όχι, και αυτό το ξέρουμε.

Υπάρχει ακόμη δρόμος μακρύς, που σχετίζεται με τις ανανεώσεις των στόλων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, με τη βελτίωση των υποδομών στα αμαξοστάσια/μηχανοστάσια/συνεργεία των δήμων, με την πρόσληψη επιστημόνων και εξειδικευμένου προσωπικού, που θα βοηθήσουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των αναγκών για μείωση του όγκου των σκουπιδιών, για πραγματική ανακύκλωση με ξεχωριστά ρεύματα και διαλογή στην πηγή, για δημιουργία και σωστή λειτουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και Πράσινων Σημείων, για διαχείριση των κλαδεμάτων/πρασίνων και των βιοαποβλήτων με εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και με κομποστοποίηση.

Έτσι ώστε και οι πόλεις μας να είναι καθαρές και στις υποχρεώσεις μας απέναντι στην ευρωπαϊκη νομοθεσία να είμαστε εντάξει (μην ξεχνάμε τα πρόστιμα που κρέμονται πάνω από τα κεφάλια μας) και την οικολογική μας συνείδηση να έχουμε ήσυχη και την κυκλική οικονομία με νέες θέσεις εργασίας να τροφοδοτήσουμε.

Αντί λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση να κατευθύνει τις προσπάθειες της εκεί, έρχεται (με το άρθρο 179 του “Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου” που κατέθεσε στη Βουλή) να καταργήσει το άρθρο 24 του Ν.4479/2017 της προηγούμενης κυβέρνησης και δίνει το δικαίωμα στους δημάρχους να εκχωρούν σε εργολάβους τις υπηρεσίες καθαριότητας, τις υπηρεσίες πρασίνου και τις υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού.

Καταργεί την απαίτηση για αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν υπάρχει διαπιστωμένη αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και που θεμελιώθηκε με το Νόμο 3979/2011 - Άρθρο 61.

Για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες οικονομικές και πολιτικές της επιλογές, απαξιώνει το δημόσιο τομέα της οικονομίας και λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων των ιδιωτών και των εργολάβων. Μετατρέπει το δήμαρχο σε μάνατζερ, που θα εκχωρεί Υπηρεσίες του Δήμου στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας (μετακυλώντας βεβαίως το κόστος στο δημότη).

Για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπο με τους εργαζόμενους!

Και σε όλα αυτά θα μας βρει απέναντι της!Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2019

Δημήτρης Σταυρίδης

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου

και μέλος της Γραμματείας της ΑΣΚ-ΟΤΑΑυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση
                  ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ ΛΑΟ..!!!

         ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ..!!!

   Η Τουρκία στο πλαίσιο της πολιτικής επεκτατισμού που εφαρμόζει κατά γειτονικών λαών, καταπατά το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ εισβάλοντας στη Συρία κατά του δοκιμαζόμενου Κουρδικού Λαού, δημιουργώντας μόνιμη απειλή για την ειρήνη στη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
   Η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω επιδείνωση της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και πλήττει σοβαρά το ενδεχόμενο ειρηνικής λύσης, βάσει του διεθνούς δικαίου.
   Απαιτείται σεβασμός του διεθνούς δικαίου, του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και των αποφάσεων του ΟΗΕ για εξεύρεση ειρηνικής λύσης προς όφελος του λαού της Συρίας, αλλά και όλων των λαών της περιοχής της Μέσης Ανατολής.
   Ο λαός των Κούρδων είναι έθνος με αρχαίες ρίζες, ποτέ δε τους αναγνωρίστηκε η λαϊκή κυριαρχία και η εθνική αυτοδιάθεση τους και έχουν κερδίσει το σεβασμό για τους αγώνες τους.
   Η διεθνής κοινότητα στέκεται ως Πόντιος Πιλάτος, απέναντι στην απαράδεκτη κατάφορη παραβίαση των κανόνων διεθνούς δικαίου από τη Τουρκική εισβολή στα εδάφη της Συρίας.
   Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης που θα προκαλέσει στο πολύπαθο δοκιμαζόμενο Συριακό λαό, την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στο Κουρδικό λαό και καταδικάζουμε τη Τουρκική εισβολή.


                                                                                     14 Οκτωβρίου 2019

                                                                               Η Γραμματεία της ΑΣΚ-ΟΤΑ