Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Στο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ ποιός θα υπερασπισθεί την απλή αναλογική;


Ο “νέος Καλλικράτης” (το αναμενόμενο Νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης) προβλέπεται να κατατεθεί στη Βουλή στο άμεσο μέλλον, ίσως και να συμπεσει  με τη διεξαγωγή των εργασιών του 46ου Τακτικού Συνεδρίου της ομοσπονδίας μας, της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
           

το πρόγραμμα εργασιών του 46ου συνεδρίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

                           ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

12.00 – 17.00:      Προσέλευση συνέδρων.
17.00 – 17.30:      Νομιμοποίηση συνέδρων – Έλεγχος απαρτίας.
17.30 – 18.00:      Εκλογή Προεδρείου.