Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

το πρόγραμμα εργασιών του 46ου συνεδρίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

                           ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

12.00 – 17.00:      Προσέλευση συνέδρων.
17.00 – 17.30:      Νομιμοποίηση συνέδρων – Έλεγχος απαρτίας.
17.30 – 18.00:      Εκλογή Προεδρείου.

18.00 – 19.30:      Έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.
19.30 – 20.00:      Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.
20.00 – 20.30:      Πρόγραμμα Δράσης – Οικονομικός Προϋπολογισμός. 
20.30 – 21.00:      Ερωτήσεις – Απαντήσεις.
             21.00:      ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ

ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

09.00 – 14.00:      Τοποθετήσεις των συνέδρων για το Διοικητικό Απολογισμό, Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.
14.00 – 17.00:      Διάλειμμα.
17.30 – 19.30:      Ψηφοφορία για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
17.00 – 21.00:      Τοποθετήσεις των συνέδρων για το Διοικητικό Απολογισμό, Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.
             21.00:      ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ης ΗΜΕΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

09.00 – 14.00:      Τοποθετήσεις των συνέδρων για το Διοικητικό Απολογισμό, Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.
14.00 – 17.00:      Διάλειμμα.
17.00 – 19.30:      Τοποθετήσεις των συνέδρων για το Διοικητικό Απολογισμό,
                             Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.
 18.00 – 19.30:              Ψηφοφορία για το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό.
19.30 – 20.00:      Κλείσιμο για το Διοικητικό, Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.
20.00 – 20.30:      Ψηφοφορία για το Πρόγραμμα Δράσης.
20.30 – 21.00:      Έγκριση ψηφισμάτων.
             21.00:      ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του 46ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

08.00 – 15.00:      Ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Γενικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή) και Αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου