Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, για τη παράταση στη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος και ψηφίστηκε, μέχρις ότου η αρμόδια επιτροπή υποβάλει τελική  γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ..!!!
Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4354/2015
1.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 396 του ν. 4512/2018 (Α’5), αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περίπτωση γ) της παρ.2 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως την 31.10.2019.».
2.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015, όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 396 του ν.4512/2018, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 1.».
3.   Η παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 396 του ν. 4512/2018 , αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 10, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.».
Η τροπολογία ψηφίστηκε μόνο από το κυβερνών κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε συνθήκες ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, δεν θα πρέπει να τους καταβάλλεται.
Πώς ψήφισαν τα Κόμματα
  • ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: ΝΑΙ
  • Ν.Δ.: ΠΑΡΩΝ
  • ΔΗ.ΣΥ.: ΠΑΡΩΝ
  • Χ.Α.: ΟΧΙ
  • Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
  • ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΟΧΙ
                                                                            22 Φεβρουαρίου 2019
                                                                         Η Γραμματεία της ΑΣΚ ΟΤΑ

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΣΑΝ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ

Καταγγέλουμε τη Δημοτική Αρχή Έδεσσας, διότι αρνείται να εφαρμόσει
την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την οποία προσυπέγραψαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και το Ελληνικό Δημόσιο στις 21-12-2018 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6159 Τεύχος Β΄ /31-12-2018.

Η Συλλογική Σύμβαση προβλέπει σαφώς ότι «στους μάγειρες σε κουζίνες μαζικής εστίασης, η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων ορίζεται σε 32 ώρες».

Η Διοίκηση του  Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ «ΕΥ ΖΗΝ», παρανομεί αρνούμενη να εφαρμόσει το νόμο και την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Με την δικαιολογία ότι περιμένει απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα διευκρινίζει ποιους εννοεί (!) «μάγειρες σε κουζίνες μαζικής εστίασης», αρνείται να εφαρμόσει τα αυτονόητα. Έτσι οδήγησε εννιά (9) εργαζόμενους μάγειρες και μαγείρισσες στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Έδεσσας να προσφύγουν δικαστικά για την αποκατάσταση των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Πέλλας, συμπαρατάσσεται με τους εργαζόμενους και καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Έδεσσας και την Διοίκηση του «ΕΥ ΖΗΝ» για κακοπιστία και καραμπινάτη παρανομία!

Καλούμε την διοίκηση του  Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ «ΕΥ ΖΗΝ» - (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) και την Δημοτική Αρχή Έδεσσας, να σταματήσουν να εκδικούνται τους εργαζόμενους και να εφαρμόσουν την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όπως θα έκανε κάθε καλόπιστος εργοδότης.

                                                                            21 Φεβρουαρίου 2019
                                                                      Η Γραμματεία της ΑΣΚ-ΟΤΑ.


Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
              ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

         Η ΑΣΚ-ΟΤΑ καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ και να συμμετάσχουν μαζικά στην πανελλαδική απεργία της 21ης Φεβρουαρίου 2019.

         Κεντρικοί άξονες της απεργιακής κινητοποίησης είναι:

      Άμεση νομοθετική ρύθμιση για την απρόσκοπτη καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
        Κατοχύρωση του και επέκταση του και σε άλλες ειδικότητες.
      Κατάργηση του συμψηφισμού του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας με την προσωπική διαφορά.
        Επαναφορά  του Προληπτικού Ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
        Πλήρης απαλλαγή των εργαζομένων των Οικονομικών Υπηρεσιών από κάθε Πειθαρχική ή Ποινική ευθύνη, σχετική με την Οικονομική Διαχείριση και την εφαρμογή της μόνο σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται Βαριά Αμέλεια ή Δόλος.
        Κατάργηση δημιουργίας και λειτουργίας Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στους νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
        Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ταυτόχρονη κατάργηση του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 και του άρθρου 43 του Ν.4257/2014.

         ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην Απεργία την ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και στην Απεργιακή Συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών στις 11.00 π.μ. (Νίκης 5-7 - Αθήνα).

                                                                            18 Φεβρουαρίου 2019
                                                                      Η Γραμματεία της ΑΣΚ-ΟΤΑ.

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΔΕΣΣΑΣ


ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ με τον πιο αποφασιστικό τρόπο στους συναδέλφους μας, στα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Πέλλας και στους πολίτες της Έδεσσας και του Ν. Πέλλας, που «σέρνονται» στα δικαστήρια από το Δήμαρχο Έδεσσας.
ΣΤΗ ΔΙΚΗ που αναβλήθηκε  για 2η φορά, και θα επαναληφθεί στις 22-2-2019 στο Πρωτοδικείο Έδεσσας διώκονται είκοσι εργαζόμενοι και πολίτες, (ανάμεσα στους κατηγορούμενους ήταν και ο αείμνηστος συνάδελφός μας και συνδικαλιστής ΤΑΚΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ!).

ΤΟ «ΕΓΚΛΗΜΑ» τους είναι ότι αντέδρασαν στην σχεδιαζόμενη απόφαση της Δημοτικής Αρχής να κλείσει   «άρον –άρον» την Δημοτική Επιχείρηση και να πετάξει στο δρόμο τους εργαζόμενους. Υπερασπίστηκαν δηλαδή το δικαίωμά τους στην εργασία!

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ που ακολούθησαν τους δικαίωσαν γιατί, με την αναβολή της απόφασης κλεισίματος της επιχείρησης, δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος, ώστε να ληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες, για την απορρόφηση των εργαζομένων σε άλλες υπηρεσίες.

ΟΙ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ από το Δήμαρχο, διεκδικούσαν το αναφαίρετο  δικαίωμα στην εργασία, την προάσπιση του δημοτικού πλούτου και του δημόσιου χαρακτήρα  της επιχείρησης Καταρρακτών και τη διατήρηση της δημόσιας περιουσίας, που στηρίχθηκε από τον κόσμο της Έδεσσας, τους φορείς, τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους! 

 ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ των συναδέλφων μας  και των συνδικαλιστών που τους συμπαραστάθηκαν από την άδικη δίωξη, που ασκείται με την μήνυση του Δημάρχου εναντίον τους,  σχετικά με τα γεγονότα της 30-1-2015.

ΖΗΤΑΜΕ την απαλλαγή των συναδέλφων μας, εργαζόμενων και πολιτών από κάθε κατηγορία. Είναι ανεπίτρεπτο  να ταλαιπωρούνται με δικαστικές διώξεις εργαζόμενοι και πολίτες που ασκούν τα δημοκρατικά και κοινωνικά τους δικαιώματα.

ΚΑΛΟΥΜΕ τον Δήμαρχο Έδεσσας κ. Γιάννου να αποσύρει την μήνυση κατά των εργαζομένων και των αλληλέγγυων. Είναι η ελάχιστη δικαίωση για κάθε ειρηνική και αγωνιστική διεκδίκηση και για τον πρόσφατα αδικοχαμένο, αγωνιστή, συνάδελφο και συνδικαλιστή Τάκη Αλεβίζο!

ΚΑΛΟΥΜΕ τους εργαζόμενους, τα μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων, τους φορείς και τους πολίτες να παρευρεθούν, στη δίκη της Παρασκευής 22-2-2019 και ώρα 9 π.μ. στο Πρωτοδικείο Έδεσσας για να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας στους διωκόμενους.