Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

ΑΣΕΠ-3Κ/2018: 25 Απαντήσεις σε Ερωτήσεις υποψηφίων -Φως στα θολά σημεία


Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου δόθηκε η εκκίνηση για τις προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη-μαμούθ 3Κ/2018  του ΑΣΕΠ που αφορά 8.166 θέσεις  τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Δήμων, Συνδέσμων Δήμων, καθώς και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ΟΤΑ.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για 2.714 θέσεις Δ.Ε. ενώ την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε να τρέχει και η προθεσμία για Π.Ε. και Τ.Ε. και θα ακολουθήσουν στις 8 Μαρτίου οι Υ.Ε.
Συγκεκριμένα, οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:
  • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκίνησε, όπως προαναφέρθηκε, στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
  • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίσε στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:
  • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.
  • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης.
Από την προαναγγελία της Προκήρυξης, το ένθετο «Καριέρα+Εργασία» της ΕφΣυν και η aftodioikisi.gr έχουν δεχθεί εκατοντάδες ερωτήσεις από τους αναγνώστες στο e-mail press@aftodioikisi.gr τις οποίες αρχικά τις ομαδοποιεί και στη συνέχεια δίνει τις σχετικές απαντήσεις.
Και σε αυτό το τεύχος όπως και σε προηγούμενα, δίνονται απαντήσεις, ώστε να διευκρινιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο «θολά» σημεία της Προκήρυξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Ειδικές κατηγορίες: Μπορούν, για παράδειγμα, δύο αδέλφια πολύτεκνοι να κάνουν αίτηση στην προκήρυξη και μάλιστα στο ίδιο δήμο
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Nαι μπορούν κανονικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Μπορεί κάποιος να συμμετέχει και στην Προκήρυξη 3Κ και σε αυτή του ΟΑΕΔ για τα προστατευόμενα πρόσωπα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Έχει το δικαίωμα. Όπως και σε οποιαδήποτε άλλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Ανήλικο τέκνο θεωρείται εκείνο που έχει γεννηθεί το 2000 και μετά ή το 2001;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θεωρείται ανήλικο τέκνο εκείνο που δεν έχει κλείσει τα 18 έτη την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Αν  κατατεθούν ασφαλιστικά μέτρα κατά της Προκήρυξης, υπάρχει πιθανότητα να καθυστερήσει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν επηρεάζουν την προκήρυξη. Προχωράει κανονικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τις θέσεις τους από την Προκήρυξη. Ωστόσο, ζητούν να βγει η αίτηση που θεωρούν ότι είναι απλούστερη η αναγραφή. Πότε θα βγει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ηλεκτρονική αίτηση ανοίγει όταν ξεκινούν οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων (20/2 για τους ΔΕ, 26/2 για τους ΠΕ,ΤΕ και 8/3 για τους ΥΕ). Το προηγούμενο διάστημα μία πρακτική συμβουλή είναι να σημειώσει ο υποψήφιος σε ένα χαρτάκι ή πάνω στην ίδια την Προκήρυξη  τον κωδικό της θέσης με τη σειρά προτεραιότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Αν έχω και τα δύο διπλώματα Οδηγού (πχ Γ και Δ κατηγορίας) που απαιτούνται για μία θέση, πώς μετράει η εμπειρία μου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μετράει  από το παλαιότερο χρονικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Είμαι συμβασιούχος καθαριότητας. Στην αίτηση που θα κάνω για οδηγός συμπληρώνω και τα δύο τετράγωνα της θέσης και αυτό με εμπειρία και αυτό χωρίς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Συμπληρώνετε κανονικά τη σειρά προτεραιότητα στον κωδικό θέσης για τον οποίο ενδιαφέρεστε ο οποίος είναι ο ίδιος και για εμπειρία και χωρίς εμπειρία. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα αυτόματα σε κατατάσσει και στις δύο κατηγορίες, προκειμένου να διεκδικήσετε τη θέση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Η συμμετοχή σε κοινωφελή προγράμματα με ειδικότητα εργάτης πρασίνου είναι ειδική εμπειρία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Γι’ αυτό θα πρέπει να αποφανθεί ο φορέας που θα εκδώσει τη βεβαίωση.  Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει στείλει στους δήμους σχετικό υπόδειγμα βεβαίωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Αν κάποιος εργάζεται με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων  σε δήμο,  μετρούν τα μόρια στην κατηγορία ΥΕ 7 (απλή εμπειρία) ή 17 (ειδική εμπειρία) ανά μήνα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν έχει σημασία αν εργάζεται με ασφαλιστικά μέτρα. Αν εργάζεται σε ανταποδοτική υπηρεσία παίρνει κανονικά βεβαίωση από το δήμο για την ειδική εμπειρία. Διαφορετικά πρόκειται περί απλής εμπειρίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Θα πρέπει να είναι επικυρωμένα τα έγγραφα που θα κατατεθούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πρόκειται για σημείο που πολλές φορές λειτουργεί ως παγίδα για τους υποψηφίους. Γι’ αυτό θα πρέπει να διαβάσουν με μεγάλη προσοχή την ειδική ενότητα υπό τον τίτλο: «ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ» στη σελ. 346 (σημείο 13). Γενικότερα πάντως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα δημόσια έγγραφα της ημεδαπής που αποτελούν συνήθως και το 80% των κατατιθέμενων δικαιολογητικών, κατατίθενται ως απλά φωτοαντίγραφα χωρίς επικύρωση.   

ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Οι υποψήφιοι καταλαμβάνουν τις θέσεις με την σειρά προτεραιότητας που θα δηλώσουν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Προφανώς. Γι’ αυτό και θέλει μεγάλη προσοχή στην δήλωση της σειράς προτεραιότητας. Γιατί, αν για παράδειγμα, ένας υποψήφιος δηλώσει πρώτη μία θέση σε γειτονικό από το δήμο διαμονής του και έχει τα μόρια (σ.σ. που είναι το πρώτο και κυρίαρχο κριτήριο) για να την καταλάβει, και δεύτερη μία αντίστοιχη θέση στο δήμο διαμονής του, τότε θα επιλεγεί για την πρώτη θέση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Μήπως μπορείτε να μου πείτε εάν λαμβάνεται ως προϋπηρεσία για τους Υ.Ε. στον διαγωνισμό 3Κ/2018 η εργασια ως καθαριστρια σε δημοτικό σχολείο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Λαμβάνεται υπόψη ως απλή (7 μόρια ανά μήνα για 84 μήνες) και όχι ως ειδική (17Χ24).

ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Είμαι «παρατασιούχος/συμβασιούχος»: Μπορεί κάποιος και με εμπειρία στις θέσης και με ανεργία να δήλωση συμμετοχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο υποψήφιος δηλώνει κωδικό θέσης και θα επιλεγεί ή όχι σε αυτή με βάση τα μόρια του από εμπειρία, ανεργία κλπ. Άρα, προφανώς και μπορεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Είμαι συμβασιούχος-οδηγός απορριμματοφόρου στο δήμο Παιονίας: Τα ένσημα που έχω σε ιδιώτη μετράνε ως απλή εμπειρία στον διαγωνισμό με εφτά μόρια ανά μήνα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ακριβώς. Μετράνε ως απλή εμπειρία, δηλαδή, 7 μόρια ανά μήνα για 84 μήνες. Ως ειδική εμπειρία (17 μόρια ανά μήνα για 24 μήνες) μετράνε εφόσον η προϋπηρεσία έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ ή νομικών προσώπων αυτών (ΦΟΔΣΑ είτε με την μορφή Συνδέσμου ΟΤΑ, είτε ΑΕ).

ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Για την απόδειξη της απλής εμπειρίας, ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Απαιτείται η βεβαίωση του ΙΚΑ και κατά περίπτωση δικαιολογητικά που περιγράφονται στις σελ. 337 (σημείο 4) έως 345 της Προκήρυξης, οι οποίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά από τους υποψήφιους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει θέσεις από δύο κατηγορίες εκπαίδευσης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Γενικά όχι και μάλιστα με ποινή αποκλεισμού. Η μόνη περίπτωση που επιτρέπεται είναι για ΥΕ Οδηγών και Χειριστών μηχανημάτων που μπορούν να δηλώσουν θέσεις ΔΕ με κωδικό τίτλου 705 και 714 (Β΄ Επικουρικός Πίνακας).

ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Πότε καταθέτουν αίτηση οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προσόντα για την πλήρωση θέσεων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 705 και 714 (Β΄ Επικουρικός Πίνακας) και επιθυμούν να συμμετάσχουν και για τις θέσεις της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αυτής από 8 Μαρτίου 2018 έως 23 Μαρτίου 2018.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Τα ένσημα από ιδιώτη των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου καλύπτονται με μια βεβαίωση εργοδότη; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όχι. Δεν καλύπτονται. Πρέπει να υπάρχει σφραγίδα ΙΚΑ αλλά αυτό, όπως τονίζουν οι ειδικοί, έχει καταργηθεί εδώ και περίπου έξι μήνες. Σύμφωνα με τους ίδιους, το έγγραφο με τα πιο επικαιροποιημένα ένσημα που δίνει το ΙΚΑ είναι ο Λογαριασμός Ασφαλισμένου με μη οριστικοποιημένες εγγραφές, που αποτυπώνει την ασφαλιστική κατάσταση του εργαζόμενου σχεδόν ένα δίμηνο πριν.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Είμαι συμβασιούχος ορισμένου χρόνου (8 μηνών) στη Δ.Ε.Υ.Α Χανίων. Ο χρόνος εμπειρίας μας, μοριοδοτείται με 7 ή 17 μόρια?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όπως προαναφέρθηκε το αν πρόκειται για απλή ή ειδική εμπειρία το πιστοποιεί ο φορέας, άρα στην συγκεκριμένη περίπτωση η βεβαίωση της ΔΕΥΑ Χανίων. Σε κάθε περίπτωση, η ύδρευση έχει μορφή ανταποδοτικότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Για την πιστοποίηση της εμπειρίας, πρέπει να αποστείλω και τον πλήρη κατάλογο ενσήμων ή καλύπτεται με μια βεβαίωση προϋπηρεσίας του ΙΚΑ μαζί με την αίτηση του ν.1599/86;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το μόνο που χρειάζεται είναι βεβαίωση ΙΚΑ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Για δημόσιους φορείς απαιτείται και αίτηση του ν.1599/86 προκειμένου να δηλώσει κανείς την εμπειρία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Απαιτείται μόνο η βεβαίωση του φορέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Θα ήθελα να ρωτήσω αν ως ΑΜΕΑ με ποσοστό 50% και άνω, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής και σε γενικές θέσεις. Για παράδειγμα, στο δήμο Αγ. Δημητρίου, από τις συνολικά 8 θέσεις οδηγών οι 3 είναι γενικές και 1 με αναπηρία. Θα μπορούσα να αιτηθώ και για τις 3 γενικές ταυτόχρονα με τη 1 ειδική ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Υπάρχει η δυνατότητα. Μπορείτε να αιτηθείτε κανονικά και τις τρεις θέσεις. Συμπληρώνετε κανονικά τη σειρά προτεραιότητα στον κωδικό θέσης για τον οποίο ενδιαφέρεστε ο οποίος είναι ο ίδιος για τις γενικές και ειδικές θέσεις. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα αυτόματα σε κατατάσσει και στις δύο κατηγορίες, προκειμένου να διεκδικήσετε τη θέση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Για την κατηγορία ΔΕ Οδηγών, η ξένη γλώσσα προσδίδει επιπλέον μόρια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ξένη γλώσσα δίνει επιπλέον μόρια για ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ. Περισσότερες πληροφορίες στην σελ. 325 της Προκήρυξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Μπορούν οι υποψήφιοι να πάρουν πληροφορίες για την Προκήρυξη από το ΑΣΕΠ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βεβαίως και μπορούν:
-Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 μέχρι τις 14:30 και το Σάββατο από τις 10:00 μέχρι τις 16:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr
-Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):
Τις εργάσιμες ημέρες
  • Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 16:00
Τις αργίες
  • Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00
ή μέσω email στο helpdesk@asep.gr
-Για τους υποψήφιους Βόρειας Ελλάδας: Αποκεντρωμένο Τμήμα ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση: Κτίριο «ΖΕDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη, Τ.Κ. 57001. Τηλέφωνο: 2313321200. Φαξ: 2310474621. Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 – 15:00.
Πάντως, όπως τονίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή, σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 3Κ/2018 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

 ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Μετράει ως ειδική εμπειρία το διάστημα μετά το νόμο Σκουρλέτη για τους «παρατασιούχους»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όχι. Εξαιρείται και δεν προσμετράται στην ειδική μοριοδότηση, το χρονικό διάστημα που διανύθηκε με συμβάσεις που καταρτίστηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 4479/2017, δηλαδή μετά την 29η-06-2017.

ΠΗΓΗ:  http://www.aftodioikisi.gr/proslipseis/asep-3k2018-25-apantisis-se-erotisis-ypopsifion-fos-sta-thola-simia/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου